ప్రేమ: నమోదు, సమాచారాన్ని ఆన్‌లైన్‌లో నవీకరించండి

PAG-IBIG ఫండ్ యొక్క ఆన్‌లైన్ యజమాని రిజిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్‌ను ఉపయోగించి వారి సమాచారాన్ని నమోదు చేసుకోవాలని మరియు అప్‌డేట్ చేయాలని అన్ని యజమానులను పిలుస్తుంది, దీనిని www.pagibigfund.gov.ph వద్ద పొందవచ్చు. జూలై నుండి అమలులోకి వస్తుంది

ప్రేమ: వేగంగా ప్రాసెసింగ్ కోసం ప్రస్తుత సభ్యుల ID

గత సెప్టెంబర్ 1 నుండి, పాగ్-ఇబిగ్ దాని సభ్యులందరికీ వారి రుణ దరఖాస్తులు మరియు ఇతర లావాదేవీలను వేగంగా ప్రాసెస్ చేయడానికి సభ్యత్వ గుర్తింపు (MID) సంఖ్యను సమర్పించవలసి ఉంది.