ఎఫ్‌డిఎ: గ్లూటాతియోన్ అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలు తినండి

వైటర్ స్కిన్ కావాలా? మీ శరీరంలో సహజమైన గ్లూటాతియోన్ స్థాయిని పెంచడానికి పుచ్చకాయ, అవోకాడో, బ్రోకలీ, బచ్చలికూర మరియు టమోటాలు తినడం వంటి సహజ పద్ధతులకు మంచి కర్ర, ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్ అన్నారు

విశ్వాసం యొక్క సాక్ష్యం యొక్క అర్థం

సాక్ష్యం (LA ILAHA ILLA ALLAH) రెండు భావనలను కలిగి ఉంది: తిరస్కరణ మరియు ధృవీకరణ. మొదటిది: విశ్వాసం యొక్క సాక్ష్యం ప్రతి ఒక్కరినీ మరియు అల్లాహ్, మిగతావాటిని ఖండిస్తుంది